Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ( EK-1 Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi, EK-2 TİCARET NOKTASI İlan Hizmetleri, EK-3 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, EK-4 Gizlilik Politikası, EK-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, EK-6 ticaretnoktasi.net Kullanıcı Sözleşmesi, EK-7 Mağaza Kullanım Kuralları ) ve açıklamalardan ( Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama ) oluşan işbu ticaretnoktsi.net Portalı Üyelik Sözleşmesi ( Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır )

1.1. Üyelik "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve " TİCARET NOKTASI " tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

1.2. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve " TİCARET NOKTASI " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi " TİCARET NOKTASI " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

1.3. " TİCARET NOKTASI " her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun " TİCARET NOKTASI " bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun " TİCARET NOKTASI " tarafından tespit edilmesi veya " TİCARET NOKTASI "nın ticari kararları veya “TİCARET NOKTASI ” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda " TİCARET NOKTASI "nın kendi iradesi ile verilecektir.

 

Detaylı Bilgilere Ulaşmak İçin;

Gizlilik ve Kullanım